فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌ های تولیدی اعم از ظرفیت ‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد پولشویی

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل