فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

تحقیق در مورد جنگ روانی

جنگ روانی عبارت از مجموعه اقدامات يك كشور برای اثرگذاری و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت‌ها و مردم خارجی در جهت مطلوب است كه با ابزارهايی غير از ابزار نظامی، سياسی و اقتصادی صورت می‌ گيرد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علل پيدايش آسيب های اجتماعی و راه های پيشگيری از آن

مطالعه انحرافات و كجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسيب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بی نظمی های اجتماعی.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل